Vannscooter-Historie

0

Når ble vannscooteren oppfunnet? Vannscooterens historie forklart.